Rizal Ramli: The Real Leader Diuji pada Masa Krisis