Sosial Budaya

Setuponan di Pura Mangkunegaran

Setuponan di Pura Mangkunegaran

Acara yang diprakarsai oleh Kraton Pura Mangkunegaran Solo ini sebagai peringatan hari lahirnya KGPAA Mangkunegara IX, yang jatuh pada hari Sabtu Pon. Digelar setiap bulan selama satu tahun penuh, dan hanya pada bulan Ramadhan saja pagelarana tari ini diliburkan.